Trendanalyse

Veel organisaties weten het beste wat er bij de eigen klanten gebeurt. Maar welke trends zijn er waarneembaar in uw markt(en)? Zo zullen de trends op tuiniersgebied van belang zijn voor de kwekers van planten. Verder ook voor de producenten van tuinmeubelen, tuingereedschap en hoveniersbedrijven. Als gevolg hiervan de vraag ;wat is de interactie tussen deze verschillende actoren in dezelfde markt?

Voor  trendanalyse baseren we ons op een aantal databases die ons voorzien van relevante informatie. Uiteraard vullen we deze aan met persoonlijke kennis van experts uit ons netwerk.

Concurrentie analyse

In overleg met onze opdrachtgever worden een aantal – doorgaans 3 – grotere concurrenten benoemd. Vervolgens onderzoeken wij deze op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van concurrentie. Zeker behoren de presentatie via websites en het aanbod aan producten / diensten tot de kwalitatieve kant. Tot het kwantitatieve onderzoek behoren een aantal cijfermatige analyses. Hiervoor maken we ook gebruik van internationale databases.

Strategie Evaluatie

De gegevens uit de trend- en concurrentieanalyse worden – samen met de opdrachtgever en diens management –  gespiegeld met de actuele strategie. Bevestigen de trends en concurrentie de actuele strategie, of moeten er onderdelen bijgesteld worden? Indien bijstelling, op welke gebieden? De externe en/of interne organisatie kan daarbij betrokken worden. Maar ook de financiële positie van de organisatie en het aanwezige management. Wat is er op deze gebieden nodig om tot een geslaagde uitvoering van de (aangepaste) strategie te komen?

Bips

“De Bips, ofwel Business Improvement Plans, vormen een afronding van het proces. Dit laatste deel gaat over veranderingen in de organisatie. De plannen worden op de eerste plaats financieel meetbaar gemaakt. Ook wordt er desgewenst – en in overleg met het management – een tijdsplanning aan gekoppeld. Als een gevolg van deze fase wordt er ook gekeken of er externe ondersteuning noodzakelijk is om de plannen te realiseren. Meestal wordt deze ondersteuning geleverd in de vorm van projectmanagement of een andere vorm van tijdelijk leiderschap.

Interim Management

“Verandermanagement” in de vorm van blijvende verbeteringen in een organisatie doorvoeren, is onze tweede kernactiviteit. Het bestaat uit de begeleiding van de gezamenlijk ontwikkelde “Bips”.  En dat doen we in de vorm van advisering en/of operationeel interim management. Dat laatste vooral omdat we de verantwoordelijkheid voor de gemaakte plannen graag gezamenlijk met de opdrachtgever in willen vullen. Voordat we operationele verantwoordelijkheid aanvaarden, worden de te behalen resultaten vooraf met de opdrachtgever overeengekomen. De reden hiervoor is simpel; we willen aan kunnen tonen wat uw investering oplevert.

concurrentie analyse