Projecten & Publicaties

Een willekeurige selectie van door ons begeleide trends- en strategieprojecten

 • Archieven worden gedigitaliseerd.

  Wegens digitalisering van archieven bij overheden en in bedrijven, verkocht dit productiebedrijf steeds minder verrijdbare producten. De strategische vraag hier was; welke producten, objecten en materialen kunnen niet gedigitaliseerd worden en moeten daarom in fysieke archieven bewaard blijven. Brainstormsessies met commercie, gecombineerd met nieuwe EU subsidies, leverden het antwoord voor een nieuwe product/markt combinatie; de archiveringskast voor musea. Een middels luchtbehandeling geklimatiseerde vitrinekast waarin oude boeken, kunstobjecten en historisch textiel bewaard konden worden in de depots van Europese musea. De productontwikkeling werd voor 50% gesubsidieerd door het EU innovatiefonds.

 • Tuinmeubelen moeten duurzaam zijn.

  Deze internationaal gerenommeerde producent was begonnen met vol kunststof stoelen in de jaren ’90 vorige eeuw. Bedacht tevens de eerste circulaire productie door oude kunststofmeubelen in te nemen, te recyclen en opnieuw in te zetten als grondstof voor nieuwe meubelen. Alles klopte aan de groeistrategie,  behalve………dat hout weer in gebruik werd genomen als grondstof voor tuinmeubelen. Tropisch hardhout als alternatief voor kunststof.

 • Direct Mail ging ook digitaal

  De oorsprong van het bedrijf was Direct Mail, een vorm van analoge reclame ( brochures en folders) die grotendeels door digitale technieken is vervangen. De strategische uitdagingen werden vooral veroorzaakt door de trend van digitalisering van DM activiteiten via social media. De DM productie afdeling was inmiddels fors verlieslatend. De digitalisering was geheel aan het bedrijf voorbij gegaan waardoor grote klanten alleen nog maar met de traditionele gedrukte brochures bediend konden worden. De oplossing zat in de aanschaf van software voor digitale DM campagnes, gekoppeld aan de werving van programmeurs en een aparte afdeling voor het ontwerpen van digitale DM campagnes op social media. In het verlengde daarvan zijn de bezetting van de verkoopafdeling en het MT ook gedeeltelijk anders ingevuld.

 • Orchideeën of tropische potplanten?

  De oorsprong van het bedrijf waren tropisch potplanten. Toen orchideeën tot de nieuwste trend in de markt golden, besloot dit bedrijf deze fraaie planten te gaan kweken. De enorme investeringen van vele miljoenen zouden snel terug worden verdiend door de grote ervaring die het bedrijf had met het opkweken van nieuwe planten en plantenrassen. Dit bleek een verkeerde inschatting die het bedrijf bijna de kop kostte. Het kweken van orchideeën bleek een scala van nieuwe uitdagingen mee te brengen; van de gemiddelde kweektijd ( 9 maanden!) en de bemesting tot de belichting en de bodemsamenstelling. Allen zaken waar men onvoldoende rekening mee had gehouden. Om de groeistrategie vast te houden, moest een heel onorthodoxe strategische stap worden gezet; het weer afstoten van de orchideeën en de kweek beperken tot waar men goed in is; tropische potplanten. Zonder deze moedige ingreep zou het bedrijf niet meer hebben bestaan terwijl het nu weer tot de top 3 in ons land behoort.

 • Landmeten met behulp van drones

  Kadastrale kaarten, landmetingen en het uitleggen van tracés voor snelwegen zijn de belangrijkste diensten van dit bureau. De trend is om traditionele landmeetkunde in toenemende mate te vervangen door metingen middels “drones”. De opdrachtgever had – als eerste vooruitlopend op deze ontwikkelingen – al fors geïnvesteerd in de eerste drones.

  Hiermee was veel liquiditeit gemoeid, maar ook een ander soort calculatie en anders opgeleide medewerkers. Aan deze twee strategische voorwaarden – andere calculaties en anders gekwalificeerde medewerkers – ontbrak het. Als gevolg ontstonden fouten, schadeclaims en beschadiging van reputatie. Genomen acties om het strategisch belang te dienen, betroffen herstructurering van functies, werven van meer ICT gerichte medewerkers, reorganisatie op landmeetkundig en commercieel gebied.

 • Hergebruik van katalysatoren

  Dit bedrijf – ontwikkeld door ingenieurs afkomstig van de TU Delft – had een State of The Art technologie ontwikkeld om ontzwavelingskatalysatoren voor de Europese petrochemie te recyclen. De capaciteit van de fabriek werd slecht voor 25% benut. Oorzaak hiervan was het ontbreken van de juiste commerciële structuur om verontreinigde katalysatoren van raffinaderijen te betrekken. Om de fabriek winstgevend te krijgen, zijn internationale handelaars in katalysatoren benaderd om materiaal aan te leveren en is het bedrijf verkocht aan een internationaal consortium. Resultaat; winstherstel na verkoop aan nieuwe aandeelhouder.

 • Motoren van vrachtschepen moeten schoner!

  Dit bedrijf – eveneens ontwikkeld door ingenieurs afkomstig van de TU Delft – was in de jaren -50 opgericht door een aantal scheepswerven dat het nut van een gezamenlijk ontwerpbureau onderkende. Deze werven waren, de eerste 60 jaren van het bestaan, de enige opdrachtgevers. Met het vertrek van de aandeelhoudende werven, droogde ook het werk voor dit ingenieursbureau op. Het zoeken naar nieuwe opdrachtgevers in Nederland had weinig zin omdat de bouw van schepen  – net als de meeste industriële productie – naar Azië was verplaatst. De opdrachtgevers moesten daar dus ook gezocht gaan worden. Dat bleek alleen te lukken als de innovatieve kracht van dit bureau werd benadrukt in het buitenland. Met de aanwezige bezetting werd hard gewerkt aan het ontwerpen van nieuwe aandrijftechnieken, motoren die op LNG i.p.v. zware diesel liepen en op functionele scheepsontwerpen met een rompconstructie die de waterweerstand – en daarmee het brandstofverbruik – verlaagden. Dit hernieuwde technische aanbod vond voldoende nieuwe afnemers in o.a. Azië, Rusland en Zuid-Amerika. Na een moeizame periode, behoort het bureau weer tot de wereldtop in innovatief scheepsontwerp.

 • De eerste drumkits voor de Golden Earring.

  De eerste drumkits voor The Golden Earring hadden ze nog geproduceerd. Een familiebedrijf dat  trots is op haar geschiedenis, maar jaar op jaar de resultaten heeft zien teruglopen. Nu ben ik zelf een groot muziekliefhebber en had de trends op het gebied van elektronica gevolgd. Slagwerk werd steeds meer vervangen door de elektronische versie –  E-drums – en piano’s voor meer dan 50% door digitale varianten. Dat ging er maar moeilijk in bij het familiebedrijf waar de derde generatie inmiddels ook al de vijftig was gepasseerd. Het werd al helemaal ingewikkeld toen ook uit onze databases onvoldoende gegevens te halen waren om onze stellingen te verdedigen. De trendinformatie moest uiteindelijk uit het jaarlijkse NAMM rapport komen; de grootste internationale organisatie voor de producenten van muziekinstrumenten. Behalve bewijs voor de stelling dat elektronische versies de  analoge drumkist en toetseninstrumenten steeds meer vervangen, bleek dat de handel in muziekinstrumenten steeds meer door “occasions”werd bepaald. Deze worden internationaal verhandeld. Inmiddels staan de occasions bovenaan op de site van dit bedrijf en zijn de assortimenten slagwerk en toetsen vergroot met de elektronische versies.

Publicaties

Wij publiceren graag over onze ervaringen op het web. Een selectie van publicaties en interviews is hieronder te vinden. Klik op een van de onderstaande titels: