Trendanalyse

Veel organisaties weten goed wat er bij de eigen klanten gebeurt. Maar welke trends zijn er waarneembaar in uw markt(en)? Zo zullen de trends op tuiniergebied van belang zijn voor de kwekers van planten, maar ook voor de producenten van tuinmeubelen, tuingereedschap en hoveniersbedrijven. Wat is de interactie tussen deze verschillende actoren in dezelfde markt? Versterkt die interactie elkaar of juist niet?

Voor onze trendanalyses kunnen we terugvallen op een aantal databases die ons voorzien van relevante informatie. Deze vullen we aan met persoonlijke kennis van experts uit ons netwerk.

Concurrentie analyse

In overleg met onze opdrachtgever worden een aantal – doorgaans 5 – grotere concurrenten benoemd. Deze worden door ons onderzocht op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van concurrentie. Tot de kwalitatieve elementen behoren de presentatie via de websites en het aanbod aan producten / diensten ten opzichte van onze opdrachtgever. Tot het kwantitatieve onderzoek behoren een aantal cijfermatige analyses van benoemde concurrenten. Hierbij maken we gebruik van internationale databases.

Strategie Evaluatie

De gegevens uit de trend- en concurrentieanalyse worden – samen met de opdrachtgever en diens management –  gespiegeld met de actuele strategie van het bedrijf. Bevestigen de trends en concurrentie de actuele strategie, of moeten er onderdelen bijgesteld worden?  Indien bijstelling, op welke gebieden? De externe en/of interne organisatie kan daarbij betrokken worden. Maar ook de financiële positie van de organisatie; wat is er op dit gebied nodig om tot een geslaagde uitvoering van de (aangepaste) strategie te komen?

Bips

“De Bips, ofwel Business Improvement Plans, vormen een afronding van het proces. Dit laatste deel gaat over veranderingen in de organisatie. Deze plannen worden financieel meetbaar gemaakt per doelstelling. Ook wordt er desgewenst – en in overleg met het management – een tijdsplanning aan gekoppeld.

Interim Management

“Verandermanagement” in de vorm van blijvende verbeteringen in een organisatie, is onze tweede kernactiviteit. Het bestaat uit de begeleiding van
de ontwikkelde “Bips” en doen we in de vorm van advisering en/of operationeel interim bestuur. Als we operationele verantwoordelijkheid aanvaarden, worden de te behalen resultaten vooraf met de opdrachtgever overeengekomen.