Over Wardsteyn Trends & Strategie

Voordat ik Wardsteyn Trends en Strategie oprichtte werkte ik tien jaar in strategische en algemene managementrollen voor het beursgenoteerde Wagon Plc. en GKN Plc. Ik sta directies, managementteams, raden van commissarissen, financiers en andere belanghebbenden bij en adviseer over financiële, strategische en operationele ingrepen om bedrijfsresultaten te verbeteren. Vanuit mijn continuïteitsgedachte help ik opdrachtgevers naar een meer duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Intern op basis van een aangepaste organisatiestructuur en extern middels marktonderzoek door gebruik van Big Data. Mijn kracht is dat ik dingen zie en samenbreng die anderen niet aan elkaar zouden knopen. Ik verdiep me zodanig in de materie zodat ik precies snap wat er gebeurt en wat er moet gebeuren om het resultaat te verbeteren.