HOME

Zonder winst geen continuïteit en zonder continuïteit geen winst. Vanuit onze continuïteitsgedachte helpen wij bedrijven met behulp van o.a. Big Data naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf.

In een uitwisseling met opdrachtgevers zorgen wij dat een onderneming groeit, meer resultaat boekt en winst maakt. Onze kracht is dat wij dingen zien en samenbrengen die anderen niet aan elkaar zouden knopen.

Groot voordeel van deze aanpak is vooral dat eerder duidelijk wordt of de groeistrategie voldoende financieel perspectief biedt. Daarom vormt ons werk vaak een gerichte Call to Action voor onze opdrachtgevers.  Ook kan met onze ondersteuning een sterkere basis worden gelegd voor financiële beslissingen zoals aantrekken van kapitaal, doen van investeringen en/of uitbreiding van personeel.

VISIE

Veel organisaties baseren hun groei op de eigen ervaring met – en kennis van – de markt. Dit zijn bekende variabelen. In de praktijk blijkt er echter meer relevante informatie beschikbaar. Ook een groter begrip van de (on)mogelijkheden binnen de eigen bedrijfscultuur en – structuur, actuele trends en de financiële positie van concurrenten is van belang om winstgevende groei te behouden.

De geheimen achter iets ontdekken. Snappen waarom iets niet werkt en wat er moet gebeuren om het wel te laten werken. Wij combineren diverse onderzoeken, analyseren internationale trends en ontwikkelingen, succesvolle bedrijven, stellen veel vragen en leggen ideeën voor om te kijken hoe mensen reageren. In de fysieke en online wereld. Daardoor zien wij dingen al van mijlenver aankomen. Vaak eerder dan de bedrijven zelf. Dat kan confronterend zijn. Maar de bedrijven die het met ons aandurfden zagen een toename in hun resultaten en omzet.

MISSIE

Wij helpen opdrachtgevers bij te blijven en zorgen voor de juiste inzichten voor een beter resultaat en groei in omzet. Kom niet bij ons voor een mooi plaatje. Wij schetsen altijd een eerlijk en haalbaar beeld. En maken waar wat we beloven. Integer, betrouwbaar en resultaatgericht.

We geloven in business en artificial intelligence en digitaal onderzoek. We graven in big data en passen social listening toe om te begrijpen wat er speelt bij klanten en om het sentiment en de reputatie van onze opdrachtgevers in kaart te brengen.

Veranderingen in iedere markt gaan nu sneller dan ooit te voren.

Strategie en continuïteitsgedachte

Onze aanpak is gebaseerd op een analyse van de ontwikkelingen in het bedrijf, de structuren binnen de organisatie, de markt, marktpartijen, specifiek benoemde concurrenten en de laatste trends.

Onze oplossingen implementeren we in samenspraak met opdrachtgevers in de vorm van advisering, projectbegeleiding en/of interim management. In het laatste geval spreken we graag meetbare doelstellingen af die binnen een bepaalde transitieperiode behaald kunnen worden.