Missie

Wardsteyn Trends & Strategie voorziet ondernemingen van informatie voor het verhogen van omzet en resultaat door het opsporen van trends en onderzoek naar markten en concurrentie. Hiermee worden de eigen inzichten en ervaring van het bedrijf gecombineerd. Het grote voordeel is dat door deze aanpak in een vroeg stadium duidelijk wordt of het gekozen groeipad – de strategie – voldoende perspectief en continuïteit voor de organisatie biedt. Ook kan hiermee een basis worden gelegd voor financiële beslissingen zoals aantrekken van kapitaal, doen van investeringen en/of uitbreiding van personeel.

VISIE

Veel organisaties baseren hun groei op een strategie die voortvloeit uit de ervaring met – en kennis van – de eigen markt. In de praktijk blijkt er veel meer relevante informatie beschikbaar dan alleen die eigen marktervaring. Zo kunnen o.a. kennis van relevante (nieuwe) wetgeving, CBS statistieken en gegevens van brancheverenigingen de strategie verrijken en betrouwbaarder maken. Ook een gedegen begrip van de actuele trends en de positie van concurrenten is hierbij van belang.

Veranderingen in iedere markt gaan nu sneller dan ooit te voren.

Onze aanpak is gebaseerd op een analyse van de markt, marktpartijen, specifiek benoemde concurrenten en de laatste trends. Daarbij beschikken we over toegang tot een aantal databases met informatie over markten en concurrenten waarin de meeste ondernemingen geen investeringen doen.