HOME

Wardsteyn Trends & Strategie is een bureau dat groeistrategieën  optimaliseert door bedrijfsresultaten en -cultuur te koppelen aan trend -, markt – en concurrentieonderzoek. Wij combineren de eigen inzichten en ervaring van uw organisatie met onze methodieken en data. Het grote voordeel van deze aanpak is dat in een vroeg stadium duidelijk wordt of het gekozen groeipad – de strategie – voldoende perspectief en continuïteit voor de organisatie biedt. Bovendien kan hiermee een basis worden gelegd voor financiële beslissingen zoals aantrekken van kapitaal, doen van investeringen en/of uitbreiding van personeel.

VISIE

Veel organisaties baseren hun groei op een strategie die voortvloeit uit de eigen ervaring met – en kennis van – de markt omdat deze bekend zijn. In de praktijk blijkt er veel meer relevante informatie beschikbaar dan alleen die eigen commerciële kennis en ervaring. Zo kunnen bijvoorbeeld kennis van relevante (nieuwe) wetgeving, CBS statistieken en gegevens van brancheverenigingen de strategie verrijken en betrouwbaarder maken. Ook een gedegen begrip van de (on)mogelijkheden binnen de eigen bedrijfscultuur en structuur, actuele trends en de financiële positie van concurrenten is hierbij van belang.

Veranderingen in iedere markt gaan nu sneller dan ooit te voren.

Strategie en continuïteit

Onze aanpak is gebaseerd op een analyse van de structuren binnen de organisatie, de markt, marktpartijen, specifiek benoemde concurrenten en de laatste trends. Ook beschikken we daarbij over toegang tot een aantal databases met informatie over markten en concurrenten waarin de meeste ondernemingen geen investeringen doen. Onze oplossingen implementeren we in samenspraak met opdrachtgevers in de vorm van advisering, projectbegeleiding en/of interim management.