HOME

Wardsteyn Trends & Strategie is een bureau dat organisaties ondersteunt bij het optimaliseren van de strategie in het bedrijf. Dat doen we door bedrijfsontwikkelingen en organisatiestructuur te koppelen met trend -, markt – en concurrentieonderzoek. Wij combineren daarmee de eigen inzichten en ervaring van uw organisatie met onze methodieken en externe big data. Groot voordeel van deze aanpak is vooral dat eerder duidelijk wordt of de groeistrategie voldoende financieel perspectief biedt. Daarom vormt ons werk vaak een gerichte Call to Action voor onze opdrachtgevers.  Ook kan met onze ondersteuning een sterkere basis worden gelegd voor financiële beslissingen zoals aantrekken van kapitaal, doen van investeringen en/of uitbreiding van personeel.

VISIE

Veel organisaties baseren hun groei op een strategie die voortvloeit uit de eigen ervaring met – en kennis van – de markt. Dit zijn bekende variabelen. In de praktijk blijkt er echter meer relevante informatie beschikbaar dan alleen die eigen commerciële kennis en ervaring. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruik van Big Data, kennis van (nieuwe) wetgeving, CBS statistieken en gegevens van brancheverenigingen de strategie verder onderbouwen. Ook een groter begrip van de (on)mogelijkheden binnen de eigen bedrijfscultuur en – structuur, actuele trends en de financiële positie van concurrenten is van belang om winstgevende groei te behouden. Daarmee is de organisatie ook beter bestand tegen mogelijk moeilijker tijden.

Veranderingen in iedere markt gaan nu sneller dan ooit te voren.

Strategie en continuïteit

Onze aanpak is gebaseerd op een analyse van de ontwikkelingen in het bedrijf, de structuren binnen de organisatie, de markt, marktpartijen, specifiek benoemde concurrenten en de laatste trends. We beschikken daarbij over toegang tot een aantal big databases met informatie over markten en concurrenten. Deze maken deels gebruik van AI, ofwel Machine Learning.  Onze oplossingen implementeren we in samenspraak met opdrachtgevers in de vorm van advisering, projectbegeleiding en/of interim management. In het laatste geval spreken we graag meetbare doelstellingen af die binnen een bepaalde transitie periode behaald kunnen worden.